Kolike su IT plate?

Istraži plate po radnoj poziciji, lokaciji i senioritetu i saznaj svoj potencijal zarade.

Grad
Kompanija

Plate sa pouzdanom procenom

Software Developer (Novi Sad)

266 plata

1.344 - 1.518

interval prosečne plate

405min.
1.224medijana
1.431prosek
4.500max.

Junior Software Developer (Niš)

24 plate

636 - 809

interval prosečne plate

285min.
690medijana
722prosek
1.212max.

Software Engineer (Novi Sad)

134 plate

1.589 - 1.846

interval prosečne plate

399min.
1.690medijana
1.717prosek
3.630max.

IT Technician

40 plata

601 - 690

interval prosečne plate

404min.
657medijana
645prosek
1.166max.

Junior QA Specialist (Novi Sad)

24 plate

602 - 763

interval prosečne plate

354min.
725medijana
683prosek
1.060max.

Test Engineer (Beograd)

41 plata

1.227 - 1.595

interval prosečne plate

484min.
1.254medijana
1.411prosek
3.030max.

Business Analyst

79 plata

1.202 - 1.454

interval prosečne plate

431min.
1.186medijana
1.328prosek
3.131max.

Senior QA Specialist (Beograd)

23 plate

1.829 - 2.441

interval prosečne plate

970min.
2.057medijana
2.135prosek
3.880max.

System Administrator (Beograd)

53 plate

789 - 1.018

interval prosečne plate

404min.
742medijana
904prosek
2.525max.

Česta pitanja

Pouzdana procena plate je interval u okviru koga možemo sa sigurnošću tvrditi da se nalazi prosečna plata, na osnovu dovoljno velikog uzorka unosa korisnika. Mesečne zarade za određenu poziciju, senioritet, grad i kompaniju izražene su u evrima, isključujući promenljivu nadoknadu poput bonusa.

4072 plate na helloworld.rs

Unesi anonimno platu

Doprinesi i ti transparentnosti plata u IT industriji!